©2002-2015 MVZL
ModelbaanVereniging Zuid-Limburg
volgende
De Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg (MVZL) is een verenigingvoor modelspoorhobbyisten. Er gelden geen leeftijdsbeperkingen,jong en oud zijn welkom. De vereniging is opgericht in 1981 en heeft opdit moment ongeveer 45 leden. In ons clubgebouw te Sittardbeschikken wij over een aantalmodulebanen. De leden hebben huneigen rollend materieel waarmee zeop een van de banen met daarbijpassende schaal en systeem kunnenrijden.
Banen * 1 N gelijkstroombaan 7,5 x 3 m * 1 H0 gelijkstroombaan 12,5 x 3,6 m * 1 H0 gelijkstroombaan 5,5 x 3 m * 1 H0 wisselstroombaan 15 x 4 m De N-gelijkstroombaan schaal 1:160wordt analoog gereden.Geen computerbesturing, maar welop 3 aparte circuits. De 2 H0-gelijkstroombanen (H0 uit tespreken als halfnul) hebben schaal1:87. Ze zijn op het 2-rail- gelijk-stroom-systeem gebaseerd. Op deene wordt analoog en op de anderedigitaal gereden. Hierdoor zijn dezebanen geschikt voor verschillendemerken rollend materieel. De H0-wisselstroombaan schaal 1:87is gebaseerd op het 3-rail-wissel-stroom-systeem en wordt digitaalmet een computer bestuurd.Locomotieven moeten van eendigitale decoder van het Motorola-systeem voorzien zijn.
1 2
Waar vind u ons Index