©2002-2015 MVZL
ModelbaanVereniging Zuid-Limburg
Contactavond Er wordt iedere maandagavond vanaf19.00 uur in het clublokaal Gasthuis -graaf 4, 6136 KS te Sittard (Indus -trieterrein Noord) in een gezelligesfeer gebouwd aan de verenigings- modelspoorbanen.Elke eerste maandagavond van demaand is er rij-avond. De leden rij-den met hun eigen rollend materiaalop de banen van de vereniging. Andere activiteiten * Enige malen per jaar is er eenledenvergadering. * Van   tijd   tot   tijd   een   dvd/dia-avond   of workshop. * Soms   een   bezoek   aan   een   zuster- club in binnen- of buitenland, of eenexcursie. * Regelmatig gaan we met onzebanen naar tentoonstellingen in bin-nen- en buitenland.
* Deelname aan modelspoorevene- menten zoals Rail, Eurospoor inUtrecht, Euromodelbouw in Genk(B), Bremen (D) en Sinsheim (D) enz. * Eénmaal per jaar organiseren wein samenwerking met een tweetalLimburgse zusterverenigingen onderde naam Spoorgroep Zuid een ten-toonstelling. Om beurten vindt dezeplaats in Helmond, Roermond ofSittard. Bibliotheek De vereniging beschikt over eenbibliotheek, waaruit door de ledenboeken, tijdschriften, Dvd’s en catalogigeleend kunnen worden. Modulebakken Op dit moment wordt er door een aantal leden in een soort workshopachtige sfeer gewerkt aan modulebakken. Tijdens dit werk passeren alle modelbouwactiviteiten zoals railbouw, scenery, landschapsbouw etc. de revue. Het thema is “van elkaar leren”.
volgende Begin
3 4
Waar vind u ons Index