©2002-2015 MVZL
ModelbaanVereniging Zuid-Limburg
volgende Begin
3 4
Waar vind u ons Index
Verenigingsavond Er wordt iedere maandagavond vanaf 19.00 uur in het clublokaal Gasthuisgraaf 4, 6136 KS te Sittard (Industrieterrein Noord) in een gezellige sfeer gebouwd aan de verenigingsmodelspoorbanen. Elke eerste maandagavond van de maand is er rij-avond. De leden rijden met hun eigen rollend materiaal op de banen van de vereniging. Andere activiteiten •Enige malen per jaar is er een ledenvergade- ring. •Van tijd tot tijd een dvd/dia-avond of workshop. •Soms een bezoek aan een zuster-club in binnen- of buitenland, of een excursie.
•Regelmatig gaan we met onze banen naar tentoonstellingen in binnen- en buitenland. •Deelname aan modelspoorevenementen zoals Rail, Eurospoor in Utrecht, Euromodelbouw in Genk(B), Bremen (D) en Sinsheim (D) enz. •Eénmaal per jaar organiseren we in samenwerking met een tweetal Limburgse zusterverenigingen onder de naam Spoorgroep Zuid een tentoonstelling. Om beurten vindt deze plaats in Helmond, Roermond of Sittard. Bibliotheek De vereniging beschikt over een bibliotheek, waaruit door de ledenboeken, tijdschriften, Dvd’s en catalogi geleend kunnen worden. Modulebakken Op dit moment wordt er door een aantal leden in een soort workshopachtige sfeer gewerkt aan modulebakken. Tijdens dit werk passeren alle modelbouwactiviteiten zoals railbouw, scenery, landschapsbouw etc. de revue. Het thema is “van elkaar leren”.