Folder MVZL - 03 MVZL

Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Folder
Folder MVZL
Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg
De Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg (MVZL) is een vereniging voor modelspoorhobbyisten. Er gelden geen leeftijdsbeperkingen, jong en oud zijn welkom. De vereniging is opgericht in 1981 en heeft op dit moment ongeveer 60 leden.
In ons clubgebouw te Sittard beschikken wij over een aantal modulebanen. De leden hebben hun eigen rollend materieel waarmee ze op een van de banen met daarbij passende schaal en systeem kunnen rijden.

Banen
*•1 N gelijkstroombaan 7,5 x 3 m
*•1 H0 gelijkstroombaan 12,5 x 3,6 m
*•1 H0 gelijkstroombaan 5,5 x 3 m
*•1 H0 wisselstroombaan 15 x 4 m
De N-gelijkstroombaan schaal 1:160wordt analoog gereden. Geen computerbesturing, maar wel op 3 aparte circuits.
De 2 H0-gelijkstroombanen (H0 uit te spreken als half nul) hebben schaal1:87. Ze zijn op het 2-rail-gelijk-stroom-systeem gebaseerd. Op de ene wordt analoog en op de andere digitaal gereden. Hierdoor zijn deze banen geschikt voor verschillende merken rollend materieel.
De H0-wisselstroombaan schaal 1:87 is gebaseerd op het 3-rail-wissel-stroom-systeem en wordt digitaal met een computer bestuurd. Locomotieven moeten van een digitale decoder van het Motorola-systeem voorzien zijn.
Contactavond
Er wordt iedere maandagavond vanaf 19.00 uur in het clublokaal Gasthuisgraaf 4, 6136 KS te Sittard (Industrieterrein Noord) in een gezelligesfeer gebouwd aan de verenigingsmodelspoorbanen. Elke eerste maandagavond van de maand is er rij-avond. De leden rijden met hun eigen rollend materiaal op de banen van de vereniging.
Andere activiteiten
*•Enige malen per jaar is er een ledenvergadering.
*•Van tijd tot tijd een dvd/dia-avond of workshop.
*•Soms een bezoek aan een zuster-club in binnen- of buitenland, of een excursie.
*•Regelmatig gaan we met onze banen naar tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
*•Deelname aan modelspoorevenementen zoals Rail, Eurospoor in Utrecht, Euromodelbouw in Genk(B), Bremen (D) en Sinsheim (D) enz.
*•Eénmaal per jaar organiseren we in samenwerking met een tweetal Limburgse zusterverenigingen onder de naam Spoorgroep Zuid een tentoonstelling. Om beurten vindt deze plaats in Helmond, Roermond of Sittard.
Bibliotheek
De vereniging beschikt over een bibliotheek, waaruit door de ledenboeken, tijdschriften, Dvd’s en catalogi geleend kunnen worden.
Modulebakken
Op dit moment wordt er door een aantal leden in een soort workshopachtige sfeer gewerkt aan modulebakken. Tijdens dit werk passeren alle modelbouwactiviteiten zoals railbouw, scenery, landschapsbouw etc. de revue.
Het thema is “van elkaar leren”.

Lidmaatschap
De jaarlijkse contributie is 100 euro; voor jeugd- (tot 18 jaar) en gezinsleden 50 euro.
De contributie kan eventueel in twee termijnen betaald worden, uiterlijk vóór 1 februari en vóór 1juni.
Aanmelden kan via de website.
Betaling via: RABO rek.nr. NL80 RABO 0174.8545.01 t.n.v. Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg te Sittard, o.v.v. contributie.
Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar.
Tussentijds instromen van nieuwe leden is altijd mogelijk tegen een evenredig deel van de jaarlijksecontributie.
Opzegging van het lidmaatschap dient twee maanden voor aanvang van het nieuwe jaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.
Daarnaast nog drie leden die de drie disciplines (Märklin, N en HO gelijkstroom) vertegenwoordigen.
De namen van de huidige bestuursleden zijn te vinden op de website.
Secretariaat
Het secretariaat is via mail te bereiken.
Website
De website is voor iedereen toegankelijk.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 40187712.
De MVZL is aangesloten bij de Nederlandse Modelspoor Federatie.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu