Hoogovenbaan - 03 MVZL

Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beschrijving banen
Hoogovenbaan


De hoogovenbaan is een rondgaande baan waarop twee items zijn uitgebeeld.

Allereerst een kleinschalig hoogovencomplex zoals die in de regio Duitsland en België ten zuiden van Limburg in de jaren 60-70 veelvuldig voorkwamen.
Het tweede item is een kleinschalig Duits Betriebswerk met een kleine halte voor lokale personentreinen.

Om het hoogovencomplex wat meer ruimte te geven, is dit boven de doorgaande sporen gebouwd. Door deze opstelling is het mogelijk om op twee plaatsen veel rijbewegingen uit te voeren. Verder is er uiteraard een rondgaand traject voor hoogoven gerelateerde goederentreinen en lokale personentreinen.

De situering en tijdsperiode geven de mogelijkheid om met zowel Duits, Belgisch en Nederlands materieel te rijden. Het betreft stoom en dieseltractie.

Het hoogovencomplex is ook beschreven in de Staal Special van Rail Hobby en Modelspoor Magazine nr. 117. De baan is zowel in de regio als op diverse grote modelspoor tentoonstellingen in binnen en buitenland tentoongesteld geweest.
De afdeling waar de wagons gevuld worden met vloeibaar staal.
De baan is een "eiland". Zowel bediening als publiek staan aan de buitenkant, waardoor een goede interactie mogelijk is.

De baan is voorzien van een achterwand met een koof. In de koof is verlichting aangebracht voor een uitlichting van de baan.

Aan elke kant van de baan hangen bedieningspanelen voor de wissels aan die zijde. Alle wissels ten behoeve van het doorgaande verkeer, kunnen vanaf één bedieningspaneel worden bediend. Hierdoor kunnen de mensen die zich bezig houden met het BW en de hoogoven hier hun aandacht op richten en uiteraard zonder problemen gesprekken aanknopen met het publiek.

Vanaf die zijde is er ook een aftakking naar een zestal opstelsporen, waardoor er een afwisselend treinverkeer mogelijk is.

De baan is een combinatie van analoog en digitaal. De treinen rijden digitaal en worden bestuurd met handregelaars. De wissels worden analoog aangestuurd. De beveiliging van de baan is handmatig.
De benodigde voeding is 230V / 16A.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu